Úvod- využitie CMOS v praxi:
Introduction - use CMOS in practice:


Legenda:
The Legend:

Vodivosť:
Conductivity:
 • ionizovanya - napätie
 • ionizovanya - voltage
 • minoritnye - uzemnenie
 • minoritnye - ground
 • majoritnad - bez vodivosti
 • majoritnad - nonconducting state
 • minoritnad - nedefinovný stav
 • minoritnad - undefined state

Stav tranzistora:
State of transistor:
 • minoritnad - zapnutý
 • minoritnad - switch on
 • donor - vypnutý
 • donor - switch off

Častice
Elements
 • ionizovanya - kladne nabitá častica
 • ionizovanya - positive charged element
 • minoritnye - záporne nabitá častica
 • minoritnye - negative charged element

Štruktúra:
Structure:
 • minoritnye - vysoko dopovaný
 • polovovodič p typu
 • minoritnye - highly doped
 • semiconductor p type
 • minoritnye - oblasť polovovodiča
 • p typu
 • minoritnye - semiconductor area
 • p type
 • ionizovanya - vysoko dopovaný
 • polovovodič n typu
 • ionizovanya - highly doped
 • semiconductor n type
 • minoritnye - oblasť polovovodiča
 • n typu
 • minoritnye - semiconductor area
 • n type
 • minoritnye - oblasť priestorového
 • náboja OPN
 • minoritnye - space charge
 • area

Elektródy NMOS:
Electrodes NMOS:
 • SN - Source
 • DN - Drain
 • GN - Gate
 • Bn - Bulk

Elektródy PMOS:
Electrodes PMOS:
 • SP - Source
 • DP - Drain
 • GP - Gate
 • BP - Bulk
Flowers in Chania