PN PRIECHOD

 • majoritnye - majoritný elektrón
 • majoritnad - majoritná diera
 • minoritnye - minoritný elektrón
 • minoritnad - minoritná diera


 • ionizovanya - ionizovaný akceptor
 • donor - donor
 • ionizovanyd - ionizovaný donor
 • akceptor - akceptor


 • generacia - generácia
 • rekombinacia - rekombinácia


 • UR - záverne napätie
 • UF - napätie v priepustnom
  smere
 • IR - záverny prúd
 • IF - prúd v priepustnom
  smere


 • EC - energia spodného okraja
  vodivostného pásma
 • EF - energia Fermiho energetickej
  hladiny
 • Ei - energia intrinzickej
  energetickej hladiny
 • EV - energia horného okraja
  valenčného pásma


 • OPN - Oblasť priestorového
  náboja
 • NA - koncentrácia akceptorových
  prímesí
 • ND - koncentrácia donorových
  prímesí
 • xp - šírka ochudobnenej oblasti
  v P polovodiči
 • xn - šírka ochudobnenej oblasti
  v P polovodiči
 • ε - intenzita elektrického poľa
 • εm - maximálna intenzita
  elektrického poľa

speaker

PN priechod pod napätím - Pripojením napätia na polovodičovú diódu s pn priechodom dochádza k zmene rozloženia potenciálu v okolí pn priechodu. V závislosti od orientácie priloženého napätia na diódu tečie, alebo netečie elektrický prúd. Hovoríme, že dióda je polarizovaná priepustne alebo záverne.