Mikropočítač Raspberry Pi4

Mikropočítač v princípe funguje rovnako ako počítač.

Na rozdiel od počítača sa na mikropočítači nachádzajú len elementárne prvky.

Teraz, keď pôjdete ďalej, sa dozviete, ktoré elementárne prvky obsahuje a aké sú možnosti komponentov.
Používateľská dokumentácia

Slovo "Mikropočítač" v názve animácie je tiež ako tlačidlo.
Tlačidlom "Play" spustíte základnú animáciu.

Tlačidlom "FAQ" spustíte kontrolný test s 10 otázkami.

Ovládanie animácie
Kurzorom myši prejdite na požadovaný komponent mikropočítača. Ak je možné daný komponent preštudovať bližšie tak sa farebne vyznačí. Po kliknutí na daný komponent sa zobrazia bližšie informácie o komponente.

Farebné vyznačenie komponentov: V ľavej hornej časti je zobrazení počet preštudovaných komponentov z celkového počtu 16 komponentov.