Stabilizačná (Zenerová) dióda

Aplikácie

Prepäťová ochranaPrepäťová ochrana

Regulovaný zdroj napájaniaRegulovaný zdroj napájania

Hardvérový generátor náhodných číselHardvérový generátor náhodných čísel

Chybový zosilňovačChybový zosilňovač

Obrázky diódy

Na meranie boli použité zenerove diódy BZX85 so zenerovými napätiami 3.6V, 5.6V a 12V

dioda 1 dioda 2
Zvolte jav:

Nulové napätie
Zenerov jav
Lavívoný jav
Zobraziť:

Stabilizátor napätia
Teória
Obvodové parametre:

Uz[V]
Ui(=)[V]
Ui(~)[V]
Rl[Ω]
Rp[Ω]