Tímový projekt č.1 2014/2015
(TP_1)

Vývoj exponátov na priamu popularizáciu elektroniky a fotoniky