Tímový projekt č.2 2014/2015
(TP_2)

Organické solárne články na báze organických polovodičov a diamantových nanočastíc