Tímový projekt č.1 ZS 2015/2016
(TP_1 ZS 2015/2016)

Vývoj exponátov na priamu popularizáciu elektroniky a fotoniky