Tímový projekt č.2 ZS 2015/2016
(TP_2 ZS 2015/2016)

Vývoj exponátov na priamu popularizáciu elektroniky a fotoniky