Tímový projekt č.6 ZS 2015/2016
(TP_6 ZS 2015/2016)

Realizácia praktických experimentov z oblasti elektroniky