Tímový projekt č.7 ZS 2015/2016
(TP_7 ZS 2015/2016)

Viacelektródové zariadenie na snímanie EMG signálov