Tímový projekt č.1 ZS 2016/2017
(TP_1 ZS 2016/2017)

Automatizácia meraní parametrov vybraných polovodičových prvkov