Tímový projekt č.2 ZS 2016/2017
(TP_2 ZS 2016/2017)

Testovanie časovej stálosti pohybového senzora Leap Motion