Tímový projekt č.3 ZS 2016/2017
(TP_3 ZS 2016/2017)

Systém s mikrokontrolérom na meranie a zobrazovanie neelektrických veličín