Tímový projekt č.5 ZS 2016/2017
(TP_5 ZS 2016/2017)

Čistiareň odpadových vôd novej generácie