Tímový projekt č.6 ZS 2016/2017
(TP_6 ZS 2016/2017)

Vývoj exponátov na priamu popularizáciu elektroniky a fotoniky