Tímový projekt č.7 ZS 2016/2017
(TP_7 ZS 2016/2017)

Imitácia fyziologického prostredia pre rastliny