Tímový projekt č.8 ZS 2016/2017
(TP_8 ZS 2016/2017)

Príprava praktických experimentov a súťažných otázok z oblasti elektroniky