Tímový projekt č.11 ZS 2016/2017
(TP_11 ZS 2016/2017)

Návrh zariadenia pre Geocaching