Tímový projekt č.2 ZS 2017/2018
(TP_2 ZS 2017/2018)

Automatizované merania vybraných parametrov analógových IO s ultra-nízkym napájacím napätím