Tímový projekt č.2 2011/2012
(Tímový projekt č.2 )

Fotonické senzory a senzorové systémy pre ochranu životného prostredia