Programové prostriedky návrhu obvodov 2020/2021
(PPNEO_2020/2021)

Programové prostriedky pre návrh elektronických obvodov – B-PPNEO

Základy, účel, rozdelenie a štruktúra programových prostriedkov pre návrh obvodov. Využitie simulácie a  analýzy v návrhu obvodov. Simulátory analógových, číslicových a zmiešaných obvodov. Príprava vstupných údajov pre simulátory obvodov. Schématické editory, popis obvodov a simulácií, netlist, simulačný súbor. Prostriedky návrhu programovateľných integrovaných obvodov. Osobitosti programových prostriedkov pre návrh integrovaných obvodov. Vybrané typy základných analýz a simulácií (v jednosmernej, frekvenčnej, časovej oblasti, skreslenie, šum, citlivostná, ”najhorší prípad”). Nezávislé zdroje a základné elektronické prvky a ich použitie v simulácii obvodov. Makromodely obvodov. Riadené zdroje. Základné modely elektronických prvkov a ich použitie v simulátoroch. Príklady návrhu a analýzy vybraných obvodov. Non-Spice analýzy, analyzátory na báze obvodových matíc, modely prvkov, prostriedky syntézy obvodov. Simulácia systémov. Programové prostriedky pre návrh plošných spojov a konštrukciu elektronických obvodov.