Šírenie elektromagnetických vĺn
(SEV)

Kurz určený pre 2. ročník IŠ na FEI STU v Bratislave - vo vývoji