Elektromagnetické polia
(EMP_1)

Elektromagnetické polia v rôznych prostrediach.