Tímový projekt č.1 2012/2013
(TP č.1)

Nanomateriály pre SMART senzorické aplikácie