Tímový projekt č.2 2012/2013
(TP č.2)

Aktualizácia "Virtual tour" v laboratóriách Ústavu elektroniky a fotoniky