Tímový projekt č.4 2012/2013
(TP č.4)

Úprava krokovacieho automatu pre meranie polovodičových prvkov