Návody na cvičenia Štruktúry integrovaných obvodov
(Návody na cvičenia SIO)

Hĺbkové štúdium základných diódových a tranzistorových štruktúr, s cieľom získať nielen teoretické znalosti so zreteľom pre potreby návrhu integrovaných obvodov a diskrétnych súčiastok ako i ich praktickú aplikáciu, ale i pre ľahšie pochopenie princípu iných polovodičových súčiastok, diskrétnych i integrovaných, ktorým v tomto predmete nie je venovaná pozornosť.