Tímový projekt č.1 2013/2014
(TP 1)

Vývoj exponátov na priamu popularizáciu elektroniky a fotoniky