Tímový projekt č.2 2013/2014
(TP 2)

Vývoj a testovanie inovatívnych SMART elektród pre bio - monitorovacie senzory