Tranzistor, vynález 20-teho storočia
(Tranzistor, vynález 20-teho storočia)

Kaleidoskop informácií o vede a technike