Source

Z hľadiska elektroenergetiky je zdroj zariadenie meniace chemickú, mechanickú alebo inú energiu na energiu elektrickú (pozri heslo Premena energie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov