Cadmium

Kadmium (Cd) je neušľachtilý kov (chemický prvok VII B skupiny), ktorý sa získava predovšetkým elektrolyticky. Jedná sa o biely, lesklý, ťažný kov s relatívnou atómovou hmotnosťou 112,41, teplotou topenia 320,9°C a hustotou 8650 kg.m-3. Používa sa pri výrobe elektród do alkalických, niklovo-kadmiových akumulátorov a v jadrovej technike ako absorbátor neutrónov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov