Moderator

Moderátor je materiál umiestnený v aktívnej zóne reaktora, ktorý slúži na účinné spomalenie rýchlych neutrónov. Najlepšie spomaľujú neutróny prvky, ktorých hmotnosť jadra je porovnateľná s hmotnosťou neutrónu – teda ľahké jadrá. Výborným moderátorom je vodík a teda aj voda, pretože jedna molekula vody obsahuje 2 atómy vodíka a 1 atóm kyslíka. Výborným moderátorom je tiež ťažká voda, grafit a berýlium. Iné ľahké prvky sa nepoužívajú, pretože neutróny nielen spomaľujú, ale aj pohlcujú. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov