Engine

Motor je hnací stroj, ktorý premieňa privádzanú energiu (hydraulickú, tepelnú, elektrickú) na mechanickú prácu, ktorá sa ďalej využíva na pohon elektrických generátorov, rôznych pracovných strojov a strojných zariadení, na pohon vozidiel, lietadiel a lodí (elektromotor, spaľovací motor, trojfázový indukčný motor, vznetový motor).

Rozdelenie motorov:

  • Podľa druhu privádzanej energie – hydraulické, tepelné, elektrické.
  • Podľa pohybu pracovného prvku – lineárne, rotačné.
  • Podľa princípu využitia energie – objemové, lopatkové, prúdové

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov