Costs of losses

Straty prenášaného výkonu na vedeniach sú závislé od kvadrátu prenášaného výkonu a sú imanentným dôsledkom dopravy elektriny vedením. Na výrobu tejto elektriny, ktorá sa stratí pri doprave, je nutné vynaložiť určité náklady - náklady na straty, podobne ako na elektrinu užitočne spotrebovanú.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

» Slovník energetických pojmov