Ash

Popol tvorí tuhý minerálny zbytok po spálení paliva, ktorý vznikne oxidáciou a  rozkladom popolovín. Jemné čiastočky popola, vzniknuté spaľovaním práškového uhlia, tvoria popolček. Pri vyšších teplotách popol mäkne, speká sa a tvorí škvaru, pri prekročení teploty tavenia tvorí tekutú trosku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov