Radionuclide

Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnej premene. Rôzne rádionuklidy sú často využívané v lekárstve na diagnostické alebo liečebné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov