Short circuit

Skrat je vodivé spojenie medzi jednotlivými fázami elektrizačnej sústavy, príp. medzi niektorou fázou a zemou v sústave s uzemneným uzlom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov