Fission chain reaction

Pri štiepnej reakcii jadra atómu sa pohltí len jeden neutrón, ale uvoľnia sa v priemere dva až tri neutróny, ktoré môžu vyvolať rozštiepenie ďalšieho jadra. Tak vzniká štiepna „reťazová“ reakcia (pozri heslo Jadrová reakcia).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov