Efficiency

Účinnosť η (eta) je definovaná v prípade zariadení určených na premenu a prenos energie ako podiel výkonu k príkonu. Je to bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje ako blízko k ideálnemu procesu prebieha proces v hodnotenom stroji, alebo zariadení. Ideálny proces má účinnosť 100 %. Doplnok účinnosti do 100 % hodnotí veľkosť strát procesu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov