Coal

Uhlie je tuhé fosílne palivo, pozname čierne a hnedé uhlie (pozri heslá Čierne uhlie a Hnedé uhlie) a najkvalitnejšie uhlie sa nazýva antracid. Antracit sa vyznačuje najvyšším obsahom uhlíkai (92,1 až 98 %) a vysokou výhrevnosťou 26 - 33 MJ/kg. Uhlie pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. Používa sa predovšetkým na výrobu elektriny (v tepelných elektrárňach) a na kúrenie. Zásoby uhlia sú pomerne bohaté. Spomedzi fosílnych palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie – produkuje o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa a o 40 % viac ako zemný plyn. Prspektívne sú čisté technológie uhlia ako je IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) zamerané na maximálne využitie uhlia ako primárneho zdroja energie s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné prostredie (pozri heslo Čisté technológie uhlia). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov