Electric wire

Vodič je elektrotechnický pojem označujúci látku umožňujúcu vedenie elektrického prúdu. Elektrický vodič musí obsahovať voľné častice s elektrickým nábojem, najčastějšie elektróny, kladné alebo záporné iony. Delia sa na kovy (vodiče I. triedy), elektrolyty (vodiče II. triedy) a polovodiče. V elektrotechnike se pod slovom vodič chápe vodivý drôt, kábel alebo lanko, ktoré sa používajú na vodivé spojenie súčiastok v elektrickom obvode. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov