Energy conservation law

Podľa zákona zachovania energie energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov