Absorber

Chemický reaktor, v ktorom prebieha absorpcia SO2, obsiahnutého v privádzaných spalinách v suspenzii mletého vápenca a vody (vápencové mlieko). Je to oceľový, vo vnútri pogumovaný vertikálny valec, do ktorého sa privádza okrem spalín a vápencovej suspenzie ešte oxidačný vzduch. Príklad absorbér bloku s výkonom 110 MW má priemer 9,5 m a výšku 44 m. V jadrových reaktoroch je to materiál účinne pohlcujúci neutróny. V praxi sa najčastejšie používa bór a kadmium (pozri heslá Bór a Kadmium).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov