Accumulator

Je  to zariadenie slúžiace na akumuláciu (zhromaždenie a uchovanie) určitého média. Na akumuláciu energie (elektrickej, kinetickej, tepelnej) sú najrozšírenejšie akumulátory olovené, elektrochemické, zotrvačníkové, supravodivé indukčné, akumulátory tepla a niektoré ďalšie.

 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


» Slovník energetických pojmov