Plumbum

Olovo (Pb - Plumbum) je chemický prvok skupiny IV B, s atómovým číslom 82, s relatívnou atómovou hmotnosťou 207,2, teplotou topenia 327 °C a hustotou 11 350 kg.m-3. Jedná sa o modrobiely mäkký ťažný kov, ľuďom známy už od praveku. Vyrába sa najčastejšie z galenitu. Na vzduchu sa pokrýva tenkou vrstvou oxidu. Používa sa napríklad na výrobu olovených akumulátorov, elektrických káblov, rúrok, v chemických zariadeniach a v zliatinách, ako materiál ochranných krytov proti ionizujúcemu žiareniu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov