Oxygen

Kyslík (O) je chemický prvok skupiny VI B s atómovým číslom 8, relatívnou atómovou hmotnosťou 15,9994, teplotou topenia -218,3 °C a hustotou 1,429 kg.m-3. Jedná sa o bezfarebný plyn, ktorý je nepostrádateľným biogénnym prvkom. Zvyčajne sa skladá z dvojatómových molekúl O2, no v prírode existuje i trojatómová molekula O3, ktorá sa nazýva ozón. Kyslík je súčasťou vzduchu (23,0 hm. %), vody (88,81 hm. %) a prístupnej časti zemskej kôry (47,3 hm. %). Používa sa pri spaľovaní látok na získanie ich energie, pri oxidácii, na autogénne rezanie a zváranie kovov, ako súčasť raketového paliva, v dýchacích prístrojoch atď.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov