Mill

Uhoľný mlyn je zariadenie, v ktorom sa rozomieľa tuhé kusové palivo (uhlie, event. prímes – vápenec) na jemný prášok.

Rúrový mlyn je v podstate otáčajúci sa vodorovný vypancierovaný valec naplnený oceľovými guľami. 

Kladivový mlyn je v podstate rotors pevnými alebo výkyvnými kladivami.

Krúžkový mlyn je konštruovaný podobne ako veľké axiálne guľôčkové ložisko, ktorého spodný prstenec sa otáča.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov