Renewable energy sources

Obnoviteľné zdroje energiezdroje energie, ktoré sa neustále obnovujú, sú nevyčerpateľné, sú čisté, t.j. životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Patrí medzi ne energia slnečná, vodná, veterná, geotermálna a biomasa

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov