Sulfur oxides

Oxidy síry patria medzi najškodlivejšie látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Hlavným zástupcom je oxid siričitý SO2. Jeho koncentrácia je indikátorom znečištenia vonkajšieho ovzdušia. Dochádza k negatícnemu pôsobeni na horné dýchacie cesty. Nebezpečnější je oxid sírový SO3. Je dráždivější. Typicky sa objevuje při husté hmle. Zspôsobuje kontrakcie hladkej svaloviny dýchacích ciest, a to už v malých koncentraciách. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov